پیرو آیین نامه شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان تأسیس باشگاه‌های کوهنوردی و صعودهای ورزشی، مصوب کمسیون ماده 5 وزارت ورزش و جوانان که از تاریخ 14 شهریور 1395 مجوز فعالیت کلیه گروه‌های کوهنوردی کشور لغو گردید، بدین وسیله اعلام میگردد گروه کوهنوردی آزادکوه از تاریخ صدرالاشاره کلیه فعالیتهای خود را در قالب گروه، زیر نظر فدراسیون متوقف نمود و تا اطلاع ثانوی برنامه‌ها به صورت غیر رسمی و جمعی دوستانه برگزار خواهد شد. بدیهی است که مسئولیت برنامه‎هایی که اجرا میشود با شرکت کنندگان برنامه‌ها خواهد بود و هیچگونه مسئولیتی متوجه هیأت مدیره و هیأت موسس نخواهد بود.
اساسنامه

اساسنامه گروه كوهنوردی آزادكوه(تعاون كوهنوردان)

اهداف و محورهای نمادین

ماده 5:اهداف گروه:

    الف:پیشبرد،گسترش و آموزش كوهنوردی به منظور ارتقاء تكنیك كوهنوردان و كمك به فراگیر شدن آن و به طور كلی اشاعه فرهنگ انسان ساز كوهنوردی.

    ب:ترویج ورزش كوهنوردی از طریق طرح و تدوین برنامه های كوهنوردی (با تنظیم تقویم فصلی ) و اجرای مطلوب آن.

    پ: برقراری ارتباط با گروه های فعال كوهنوردی و جذب علاقمندان به طبیعت و كوهستان بویژه جوانان.

    ت:اعتقاد به سلامت اكولوژی كوهستان و مشاركت در فعالیت های حفظ محیط زیست با اجرای برنامه های مستقل و هماهنگ.

فصل سوم:اركان تشكیلاتی گروه

ماده6:اركان تشكیلاتی گروه شامل هیئت موسس،مجمع عمومی ،هیئت مدیره و بازرس گروه می باشد.

فصل چهارم:هیئت موسس

ماده7:هیئت موسس بینیانگذار گروهی بوده كه نفرات آن در اولین صورتجلسه گروه درج خواهد شدو در هرحال شاهد و ناظر عملكرد گروه می باشد.

ماده8:تعداد اعضای هیئت موسس در گروه 5 نفر بوده ویك نفر نماینده با حق رای در جلسات هیئت مدیره می باشد.

فصل پنجم:مجمع عمومی

ماده9:مجمع عمومی گروه هر دو سال یكبار برای انتخاب اعضا ء هیت مدیره و استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس ،ارایه راهكارهای منطبق بر اصول این اساسنامه و با دعوتنامه قبلی می گردد و رای آن در جلسه اول با اكثریت(نصف بعلاوه یك)و در جلسه دوم (چنانچه جلسه اول تشكیل نشد) با حضور هر تعداد از اعضا ی گروه منطبق با اساسنامه می باشد.

ماده10:هیئت مدیره مسئول مستقیم كلیه فعالیت های اداری و ورزشی گروه منطبق بر اساسنامه می باشد.

ماده 11:انتخاب مسئولین در هیئت مدیره در دوره اول بر عهده هیئت موسس و در دوره های بعد از طریق برگزاری انتخابات در مجمع عمومی خواهد بود.

فصل ششم:هیئت مدیره

ماده12:هیئت مدیره از مسئولین زیر تشكیل می شود:

            بند1:سرپرست گروه

            بند2:مسئول كمیته فنی

            بند3:مسئول كمیته روابط عمومی

            بنده4:مسئول كمیته مالی وتداركات

            بند5:نماینده هیئت موسس

فصل هفتم:بازرس

ماده 14:بازرس مسئول نظارت بر حسن اجرای مصوبات اساسنامه توسط هیئت می باشد.

فصل هشتم:وظایف اعضای هیئت مدیره

ماده16:وظایف كمیته فنی

            بند1:تشكیل كلاس های آموزشی هماهنگ با فدراسیون كوهنوردی

            بند2:تهیه اطلاعات فنی و تهیه متون آموزشی و ارایه آن برای نشر گاهنامه و ...

            بند3:تعیین سرپرست امداد و كمكهای اولیه در برنامه .

            بند4:تهیه و تنظیم برنامه های غذایی و انرژی جهت آمادگی بدنی در كوهپیمایی.

            بند5:اظهارنظر در مورد كلیه برنامه های گروه در جلسات هیئت مدیره.

            بند6:ایجاد ارتباط كمیته فنی با سایر گروه ها جهت بالا بردن سطح فنی و آموزشی.

            بند7:تعیین سرپرست جهت برنامه های گروه با تایید هیئت مدیره.

            بند8:پیشنهاد و تاسیس دیگر بخشها با تصویب هیئت مدیره.

            بند9:تهیه تقدیر نامه و یادبود جهت اعضاء به مناسبت اجرای برنامه ها.

            بند10:تهیه آیین نامه و دستورالعملهای داخلی مربوطه.

 


تاریخ تغییر : 1394/9/30 | نسخه چاپی
بالای صفحه | تماس با ما | درباره ما | آرشیو | صفحه اصلی
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سایت آزاد کوه می باشد