صعود قله چپکرود از یالرود
بخش گزارش برنامه
تاریخ یکشنبه 24 مرداد 1395

 

قله چپکرو صعودازیالرود         

 

 

بعدازظهرچهارشنبه ۲۰ مردادماه به سمت یالرودحرکت کردیم وساعت ۷ دریالرودیودیم ودوستان درمنزل آقای شیرزاد دریالروداسکان گرفتند.

 

جناب آقای شیرزاد به دلیل حضورآقای حبیب بخشی باخانواده نه توانستند گروه راهمراهی کنند به همین منظورسرپرستی برنامه را به آقای اکبرآقاخانی سپردند

با یک وانت نیسان به رانندگی آقابهرام قرارگذاشتم

فردا یعنی پنجشنبه ساعت ۴.۳۰  از درب منزل دوستان همنوردراسوارکند و آنهارابه ابتدای دشت کشک برساند

که وانت با نیم ساعت تاخیرآمد

ادامه برنامه از زبان آقای آقاخانی جانشین سرپرست بخوانید.

با تشکر از زحمات آقای شیرزاد که بارها با آغوشی باز قبول زحمت همنوردان بوده اند.

ساعت ۵ سوار وانت شدیم وازیک جاده پرپیچ خم وناهموار کوهستانی پس از یک ساعت به دشت کشک رسیدیم. ازاینجا پس از۲:۳۰ راه پیمایی دردشت وتپه ماهورها جایی برای صرف صبحانه پیدا کردیم .

پس ازنیم ساعت صرف صبحانه مسیررا به سمت گردنه ادامه دادیم .

پس از۳ساعت صعود درشیب های ملایم وگاهی تند به گردنه رسیدیم ساعت ۱۲بود از اینجا واردشیبی تند وطولانی باحدود۳۰تا۴۰درجه  وپس از طی دوشیب ویکساعت زمان به قله رسیدیم .

ازپای قله خط الراس توچال سرکچال خلنو وآزادکوه درغرب وقله دماوند وکهون ناظربزرگ وکوچک را درشرق مشاهده کردیم . ازدودگوگردی که ازقله دماوندبرمی خواست معلوم بود که دماوند روز آرامی دارد .

پش از صرف میوه وتنقلات وآب وطی نیم ساعت واجرای مراسم قله واجرای سرود ای ایران قله را ترک کردیم .

ساعت ۳.۳۰ به محلی که صبحانه خورده بودیم رسیدیم

به راننده گفته بودیم ساعت ۱۷ درمحلی که مارپیاده کرده منتظرماباشد.ولی بامحاسبه زمانی نمی توانستیم ساعت ۱۷ آنجاباشیم به همین منظورآقای رمزی وشاهرودی را یک ربع زودتر روانه آن محل کردم .

ما رأس ساعت ۱۸ پای ماشین بودیم وسوارشدیم وپس از ۴۰دقیقه درب منزل آقای شیرزاد رسیدیم .

شب را درمنزل ایشان که دوباره همراه باپذیرایی خانواده آقای شیرزادوصرف شام وگفتگو راجع به برنامه که بسیارخوب اجرا شد وآن هم به دلیل راهنمایی های آقای رمزی وشاهرودی که سال قبل این قله را صعود کرده بودنند هرکسی به محل خواب خودرفت .

روزجمعه تعدادی از دوستان ساعت ۷ یالرودرا ترک کردنند وماپس ازصرف صبحانه ساعت ۸ یالرودرا ترک کردیم.

نگارنده گزارش بهرام شیزاد واکبرآقاخانی

سرپرستان بهرام شیرزاد واکبرآقاخانی

شرکت کنندگان آقای اکبرآقاخانی منصورمنصورنژاد عبدل خالق رمزی بهمن شهرودی و حسن اسکندری ازآزادکوه وآقای سلیمی یار و دوست خوبمان از گروه علمدار و مهمانان عزیزمان که ما را در این برنامه همراهی کردند جناب آقای خادمی و صادقی و بنائی.


[نویسنده : آرش | بازدید : 922 نفر]
رای شما :
-
-
بالای صفحه | تماس با ما | درباره ما | آرشیو | صفحه اصلی
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سایت آزاد کوه می باشد